Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Po dodaniu dwóch liczb otrzymaliśmy 150. Ustal, jaką 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Po dodaniu dwóch liczb otrzymaliśmy 150. Ustal, jaką

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

9
 Zadanie

a) Jeśli każdą z liczb zwiększymy o 25, to ponieważ sumujemy dwie liczby, suma tych liczb zwiększy się dwukrotnie o 25, czyli w sumie o  50.

`150+25+25=150+50=ul(200)`

b) Jeśli każdą z liczb zmniejszymy o 5, to ponieważ sumujemy dwie liczby, to suma tych liczb zmniejszy się dwukrotnie o 5, czyli w sumie  zmniejszy się o 10.

`150-5-5=150-10=ul(140)`

c) Jeśli każdy ze składników zwiększymy 2 razy, to i suma zwiększy się 2 razy.

`2*150=ul300`