Matematyka

a) Dla każdej z podanych liczb znajdź liczbę o 30 od niej 4.36 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

a) Dla każdej z podanych liczb znajdź liczbę o 30 od niej

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

`a) `

`97+30=127`

`97-40=57`

 

`120+30=150`

`120-40=80`

 

`330+30=360`

`330-40=290`

 

`801+30=831`

`801-40=761`

 

`1300+30=1330`

`1300-40=1260`

 

`2000+30=2030`

`2000-40=1960`

 

`5005+30=5035`

`5005-40=4965`

 

`b) `

`1000-600=400`

Liczba 600 jest o 400 mniejsza od liczby 1000.

 

`1000-550=450`

Liczba 550 jest o 450 mniejsza od liczby 1000.

 

`1000-930=70`

Liczba 930 jest o 70 mniejsza od liczby 1000.

 

`1000-120=880`

Liczba 120 jest o 880 mniejsza od liczby 1000.

 

`1000-480=520`

Liczba 480 jest o 520 mniejsza od liczby 1000.

 

`1000-296=704`

Liczba 296 jest o 704 mniejsza od liczby 1000.

 

`1000-108=892`

Liczba 892 jest o 108 mniejsza od liczby 1000.

 

DYSKUSJA
Informacje
Nowa Matematyka z plusem 5
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3840

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie