Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 5. Liczby naturalne i ułamki zwykłe. Wersja A, Zeszyt ćwiczeń

a) Obwód kwadratu jest równy   m. Na obwód kwadratu składa się długość jego czterech boków.

Aby obliczyć długość jednego boku musimy obwód kwadratu podzielić przez ilość boków, czyli przez 4. 

Komentarze