Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 5. Liczby naturalne i ułamki zwykłe. Wersja A, Zeszyt ćwiczeń

a) Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

Liczby podzielne przez 5 to: 5340, 735, 27270. 

Komentarze