Matematyka

Oblicz współczynnik kierunkowy 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

`a=(8-2)/(2-(-1))=6/(2+1)=6/3=2`

 

Prosta EF ma więc równanie:

`y=2x+b`

 

Wartość współczynnika b obliczymy, podstawiając do powyższego równania współrzędne jednego z punktów E lub F. Podstawmy współrzędne punktu E:

`2=2*(-1)+b`

`2=-2+b\ \ \ |+2`

`b=4`

 

`ul(ul("prosta" \ EF:\ \ \ y=2x+4))`

 

 

 

`b)`

`a=(-1-(-4))/(-6-3)=(-1+4)/(-9)=3/(-9)=-1/3`

 

Prosta EF ma więc równanie:

`y=-1/3x+b`

 

Podstawiamy współrzędne punktu F:

`-1=-1/3*(-6)+b`

`-1=2+b\ \ \ |-2`

`b=-3`

 

`ul(ul("prosta"\ EF:\ \ \ y=-1/3x-3))`

 

 

`c)`

`a=(0-2)/(-6-(-2))=(-2)/(-6+2)=(-2)/(-4)=1/2`

 

Prosta EF ma więc równanie: 

`y=1/2x+b`

 

Podstawiamy współrzędne punktu E:

`2=1/2*(-2)+b`

`2=-1+b\ \ \ |+1`

`b=3`

 

`ul(ul("prosta"\ EF:\ \ \ y=1/2x+3))`

 

 

`d)`

`a=(-4-2)/(3-(-6))=(-6)/(3+6)=-6/9=-2/3`

 

Prosta EF ma więc równanie:

`y=-2/3x+b`

 

Podstawiamy współrzędne punktu F:

`-4=-2/3*3+b`

`-4=-2+b\ \ \ |+2`

`b=-2`

 

 

`ul(ul("prosta"\ EF:\ \ \ y=-2/3x-2))`

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie