Matematyka

MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Napisz równania prostych 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Napisz równania prostych

14
 Zadanie

15
 Zadanie

`a)`

`ul("prosta AB")`

Prosta AB jest równoległa do prostej A₁B₁. Proste równoległe mają jednakowe współczynniki kierunkowe (współczynniki stojące przy x), więc prosta AB ma wzór y=-1/2x+b. Wartość współczynnika b obliczymy, podstawiając do równania współrzędne punktu A (punkt A należy do prostej AB; możemy także podstawić współrzędne punktu B, otrzymamy taki samy wynik). 

`A=(-2,\ 0)\ \ \ ->\ \ \ 0=-1/2*(-2)+b`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0=1+b\ \ \ |-1`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=-1`

 

`ul(ul("prosta AB:"\ \ \ y=-1/2x-1))`

 

 

 

 

`ul("prosta BC")`

Prosta BC jest równoległa do protej B₁C₁. Proste równoległe mają jednakowe współczynniki kierunkowe, więc prosta BC ma równanie y=1/4x+b. Wartość współczynnika b obliczymy, podstawiając do równania współrzędne punktu C (można także podstawić współrzędne punktu B, ponieważ oba te punkty należą do prostej BC). 

`C=(4,\ 0)\ \ \ ->\ \ \ 0=1/4*4+b`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0=1+b\ \ \ |-1`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=-1`

 

`ul(ul("prosta BC:"\ \ \ y=1/4x-1))`

 

 

 

 

`ul("prosta CD")`

Prosta CD jest równoległa do prostej C₁D₁, więc prosta CD ma równanie y=-x+b. Wartość współczynnika b obliczymy, podstawiając do równania współrzędne punktu D (można także podstawić współrzędne punktu C, ponieważ oba te punkty należą do prostej CD). 

`D=(0,\ 4)\ \ \ ->\ \ \ 4=-0+b`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4=b`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=4`

 

`ul(ul("prosta CD:"\ \ \ y=-x+4))`

 

 

 

 

`ul("prosta AD")`

Prosta AD jest równoległa do prostej A₁D₁, więc prosta AD ma równanie y=2x+b. Wartość współczynnika b obliczymy, podstawiając do równania współrzędne punktu A (można także podstawić współrzędne punktu D, ponieważ oba te punkty należą do prostej AD). 

`A=(-2,\ 0)\ \ \ ->\ \ \ 0=2*(-2)+b`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0=-4+b\ \ \ |+4`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=4`

 

`ul(ul("prosta AD":\ \ \ y=2x+4))`

 

 

 

 

`b)`

Aby obliczyć pole zacieniowanego obszaru, należy od pola czworokąta A₁B₁C₁D₁ odjąć pole czworokąta ABCD. 

Pole czworokąta A₁B₁C₁D₁ obliczymy, dodając do siebie pola trójkątów A₁C₁D₁ (trójkąt o podstawie 12 i wysokości 8) i A₁C₁B₁ (trójkąt o podstawie 12 i wysokości 2).

`P_(A_1B_1C_1D_1)=P_(DeltaA_1C_1D_1)+P_(DeltaA_1C_1B_1)=1/strike2^1*strike12^6*8+1/strike2^1*12*strike2^1=48+12=60`

 

Pole czworokąta ABCD obliczymy, dodając do siebie pola trójkątów ACD (trójąt o podstawie 6 i wysokości 4) i ACB (trójkąt o podstawie 6 i wysokości 1). 

`P_(ABCD)=P_(DeltaACD)+P_(DeltaACB)=1/strike2^1*strike6^3*4+1/strike2^1*strike6^3*1=12+3=15`

 

Obliczamy pole zacieniowanego obszaru: 

`P=60-15=45`

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Udostępnij zadanie