Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wstaw znak - lub + 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Jeśli minus jest w nawiasie, oznacza, że podnosimy do potęgi liczbę ujemną, jeśli nie ma nawiasu, minus oznacza mnożenie przez -1 pewnej potęgi liczby dodatniej.

Jeśli podnosimy liczbę ujemną do potęgi (czyli minus jest w nawiasie) to wynikiem może być liczba dodatnia lub ujemna. Jeśli wykładnik potęgi jest parzysty, to każdy minus ma "parę", więc wynik będzie dodatni, natomiast jeśli wykładnik jest liczbą nieparzystą, to wynik jest ujemny (bo jeden minus nie ma pary)

 

`a)\ (-1)^(2n)=+1` 

Liczba 2n jest parzysta (ponieważ jest iloczynem dwójki i pewnej liczby naturalnej n), więc wynik jest dodatni. 

 

`b)\ (-1)^(2n+1)=-1` 

Liczba 2n+1 jest nieparzysta, więc wynik jest ujemny. 

 

`c)\ -(-1)^(2n+2)=-1` 

Liczba 2n+2 jest parzysta, więc wynik potęgowania jest dodatni. Na początku stoi jednak minus, więc wynik będzie ujemny. 

 

`d)\ (-1)^(2n-1)=-1` 

Liczba 2n-1 jest nieparzysta, więc wynik jest ujemny.