Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Zapisz w postaci sumy ... 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`a) \ (2x - 4xy) : 2 = 2x : 2 - 4xy : 2 = x - 2xy` 

`b)\ (6a - 9ab + 1) : (-3) = 6a : (-3) - 9ab : (-3) + 1 : (-3) = -2a + 3ab-1/3`  

`c)\ (2x^2 - 4x - 10) : 2/3 = 2x^2 : 2/3 - 4x : 2/3 - 10 : 2/3=strike2^1x^2*3/strike2^1-strike4^2x*3/strike2^1-strike10^5*3/strike2^1=` 
`\ \ \ =3x^2-6x-15`  

`d)\ (12xy - 20x)/4 = (strike12^3xy)/strike4^1 - (strike20^5x)/strike4^1=3xy-5x`  

`e)\ (10a + 5b - 15)/-5 = (strike10^2a)/-strike5^1+ (strike5^1b)/-strike5^1 - strike15^3/-strike5^1 =-2a-b-(-3)=-2a-b+3`     

`f)\ (8x^2 - x + 36)/4 = (strike8^2x^2)/strike4^1 - x/4 + strike36^9/strike4^1 = 2x^2 - x/4 + 9`  

`g)\ strike(30)^6*(c^2 - 3c+2)/(strike(5)_1) = 6*(c^2-3c +2)=6*c^2+6*(-3c)+6*2=6c^2-18c+12`  

`h)\ -strike(4)^(2) * (3(x+1))/(strike(2)_1) = -2*3*(x+1)=-6(x+1)=-6*x-6*1=-6x-6`