Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Tabela przedstawia przedrostki ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

a) 1 nanogram to 10-9 grama, czyli 1 ng = 10-9 g.
1 miligram to 10-3 grama, czyli 1 mg = 10-3 g. 

Obliczamy ile nanogramów jest w miligramie, czyli miligramy dzielimy przez nanogramy.
`10^(-3) \ "g" \ : \ 10^(-9) \ "g" \ =10^(-3-(-9))=10^(-3+9)=10^6` 

Odpowiedź:
W jednym miligramie jest 106 nanogramów. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) 1 pikometr to 10-12 metra, czyli 1 pm = 10-12 m.
1 decymetr to 10-1 metra, czyli 1 dm = 10-1 m. 

Obliczamy ile pikometrów jest w decymetrze, czyli decymetry dzielimy przez pikometry. 
`10^-1 \ "m" \ : \ 10^-12 \ "m" \ = \ 10^(-1-(-12))=10^(-1+12)=10^11` 

Odpowiedź:
W jednym decymetrze jest 1011 pikometrów. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) 1 mikrometr to 10-6 metra, czyli 1 μm = 10-6 m. 
1 centymetr to 10-2 metra, czyli 1 cm = 10-2 m. 

Obliczamy ile mikrometrów jest w centymetrze, czyli centymetry dzielimy przez mikrometry.
`10^-2 \ "m" \ : \ 10^-6 \ "m" \ =10^(-2-(-6)) \ = \ 10^(-2+6) \ = \ 10^4` 

Odpowiedź:
W jednym centymetrze jest 104 mikrometrów.  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  


d)
 1 mililitr to 10-3 litra, czyli 1 ml = 10-3 l. 
1 centylitr to 10-2 litra, czyli 1 cl = 10-2 l. 

Obliczamy ile mililitrów jest w centylitrze, czyli centylitry dzielimy przez mililitry.
`10^-2 \ "l" \ : \ 10^-3 \ "l" \ =10^(-2-(-3)) \ = \ 10^(-2+3) \ = \ 10`  

Odpowiedź:
W jednym centylitrze jest 10 mililitrów.
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`   


e)
 1 nanolitr to 10-9 litra, czyli 1 nl = 10-9 l. 
1 centylitr to 10-2 litra, czyli 1 cl = 10-2 l. 

Obliczamy ile nanolitrów jest w centylitrze, czyli centylitry dzielimy przez nanolitry.
`10^-2 \ "l" \ : \ 10^-9 \ "l" \ =10^(-2-(-9)) \ = \ 10^(-2+9) \ = \ 10^7`   

Odpowiedź:
W jednym centylitrze jest 107 nanolitrów.