Matematyka

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania. 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania.

4
 Zadanie

5
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie

`"Musimy sprawdzić, czy liczba"\ 5\ "jest miejscem zerowym danych funkcji."`

`"Miejsce zerowe funkcji to taki argument (x), dla którego funkcja przyjmuje wartość równą"\ 0"."`


`ul("A.") `
`"f"("x")=2"x"-10`
`"x"=5`
`"y"=2*5-10=10-10=0` 

`"Dla x"=5\ "y"=0", więc"\ ul(5\ "jest miejscem zerowym")\ "funkcji."`
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`ul("B.") `
`"f"("x")="x"+5`
`"x"=5`
`"y"=5+5=10` 

`"Dla x"=5\ "y"=10", więc"\ 5\ "nie jest miejscem zerowym funkcji."`
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`ul("C.")`  
`"f"("x")=0`
`"Funkcja każdemu x przyporządkowuje wartość"\ 0", więc również dla x"=5\ "y"=0"."`

`"Dla x"=5\ "y"=0", więc"\ ul(5\ "jest miejscem zerowym")\ "funkcji." `  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`ul("D.")`
`"f"("x")=-sqrt{5}"x"+5sqrt5`
`"x"=5`
`"y"=-sqrt{5}*5+5sqrt{5}=-5sqrt{5}+5sqrt{5}=0` 

`"Dla x"=5\ "y"=0", więc"\ ul(5\ "jest miejscem zerowym")\ "funkcji."`  

Odpowiedź:

Poprawne odpowiedzi to A., C. i D.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie