Matematyka

Dane punkty przekształcono w symetrii względem osi x lub 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Dane punkty przekształcono w symetrii względem osi x lub

1
 Zadanie

2
 Zadanie

 

Punkt

Punkt symetryczny względem osi x

`(2,4)` ` \ \ \ (2,-4)`  
`(-2,sqrt{2})`  `\ \ \ (-2,-sqrt{2})`  
`(-1,-1)` `\ \ \ (-1,1)`  
`(3,-2)` `\ \ \ (3,2)`  
`(0,5)` `\ \ \ (0,-5)`  
`(2,0)` `\ \ \ (2,0)`  Punkt

Punkt symetryczny względem osi y

`(-2,sqrt{2})`  ` \ \ \ (2,sqrt{2})` 
`(2,-5sqrt{3})`  ` \ \ \ (-2,-5sqrt{3})` 
`(-2,0)`  `\ \ \ (2,0)` 
`(0,sqrt{2})`  `\ \ \ (0,sqrt{2})`  
`(-2,-7)`  `\ \ \ (2,-7)` 
`(2,sqrt{5})`  `\ \ \ (-2,sqrt{5})` 
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie