Matematyka

Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Połącz układy równań z ich rozwiązaniami. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Połącz układy równań z ich rozwiązaniami.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

`"Rozwiązujemy każdy z układów równań."`  

`"I." \ \ {(2"x"-"y"=3 \ \ \ \ \ \ |*2),("x"+2"y"=4):}`   

`+\ \ {(4"x"-2"y"=6),("x"+2"y"=4):}`  
`\ \ \ ^ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 
`\ \ \ \ \ \ 5"x"=10 \ \ \ \ \ \ \ |:5` 
`\ \ \ \ \ \ "x"=2` 

`2*2-"y"=3` 
`4-"y"=3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-4` 
`-"y"=-1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*(-1)` 
`"y"=1` 

` \ \ \ {("x"=2),("y"=1):}` 


`"Przyporządkowanie to:"`
`"I. - D."`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`"II." \ {("x"+"y"=0 \ \ \ \ \ \ \ |*(-1)),(2"x"+"y"=-3):}`  

`+ \ \ {(-"x"-"y"=0),(2"x"+"y"=-3):}` 
`\ \ \ ^ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 
`\ \ \ \ \ \ \ "x"=-3` 

`-3+"y"=0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+3` 
`"y"=3` 

`\ \ \ {("x"=-3),("y"=3):}` 


`"Przyporządkowanie to:"`
`"II. - A."`   
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`"W przykładzie III. błędnie zapisano układ równań."`

  

`"III." \ {(-2"x"-"y"=0 \ \ \ \ \ \ \ |*2),(5"x"+2"y"=1):}` 

` \ + \ \ \ {(-4"x"-2"y"=0),(5"x"+2"y"=1):}` 
`\ \ \ ^ ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "x"=1` 

`-2*1-"y"=0` 
`-2-"y"=0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+"y"` 
`"y"=-2` 

`\ \ \ \ \ \ {("x"=1),("y"=-2):}` 


`"Przyporządkowanie to:"`
`"III. - C."` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`"IV." \ {("x"-2"y"=0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*(-3)),(3"x"-7"y"=1):}` 

` \+ \ \ \ {(-3"x"+6"y"=0),(3"x"-7"y"=1):}` 
`\ \ \ ^ ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ -"y"=1 \ \ \ \ \ \ \ \ |*(-1)` 
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ "y"=-1` 

`"x"-2*(-1)=0` 
`"x"+2=0 \ \ \ \ \ \ \ \ |-2` 
`"x"=-2` 

`\ \ \ \ \ {("x"=-2),("y"=-1):}`    


`"Przyporządkowanie to:"`
`"IV. - B."`            

Odpowiedź:

I. - D.
II. - A.
III. - C.
IV. - B.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie