Matematyka

Uzupełnij poniższy tekst. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Uzupełnij poniższy tekst.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Najpierw obliczamy, ile stron przeczytała Magda ostatniego dnia. 
`120-(22+30+17+24)=120-93=27` 

Ostatniego dnia Magda przeczytała 27 stron książki. 

 

1. dzień

2. dzień

3. dzień

4. dzień

5. dzień

22 strony

30 stron

17 stron

24 strony

27 stron


Obliczamy medianę liczb. 
`17, 22, ul(24), 27, 30`

Obliczamy rozstęp danych. 
`30-17=ul(13)`

Mody nie ma, gdyż każda z liczb występuje tylko raz. 

Obliczamy średnią arytmetyczną liczb. 
`(22+30+17+24+27):5=120:5=ul(24)`


Poprawne odpowiedzi to:

 • B. rozstępem
  Liczba 13 jest rozstępem. 

 • C. mediana
  Liczba 24 to mediana. 

 • F. jest
  Średnia arytmetyczna liczb jest równa medianie. 

 • H. nie występuje
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie