Matematyka

Autorzy:Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2012

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe

3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

a - długość krawędzi podstawy
h - długość wysokości ściany bocznej 

Powierzchnia boczna składa się z 4 trójkątów o podstawie długości a i wysokości h. 
Zatem: 
`P_b=80"cm"^2`  
`80"cm"^2=strike4^2*(a*h)/strike2^1` 
`80"cm"^2=2ah` 


Pole całkowite to suma pola podstawy (podstawą jest kwadrat o boku a) i pola bocznego. 
Zatem:
`P_c=144"cm"^2` 
`P_c=P_p+P_b` 
`144"cm"^2=a^2+2ah`   
`144"cm"^2=a^2+80"cm"^2`  
`a^2=64"cm"^2`  
`a=8"cm"` 

Krawędź podstawy ma długość 8 cm. 


Obliczamy długość wysokości ściany bocznej. 
`80"cm"^2=2ah` 
`80"cm"^2=2*8"cm"*h` 
`80"cm"^2=16"cm"*h` 
`h=5"cm"` 

Wysokość ściany bocznej wynosi 5 cm. 


Obliczamy długość wysokości ostrosłupa korzystając z twierdzenia Pitagorasa. 

`(4"cm")^2+H^2=(5"cm")^2` 
`16"cm"^2+H^2=25"cm"^2` 
`H^2=9"cm"^2` 
`H=3"cm"` 

Wysokość ostrosłupa ma długość 3 cm. Oceniamy teraz prawdziwość każdego ze zdań. 

I. - PRAWDA

II. - FAŁSZ
Wysokość ściany bocznej wynosi 5 cm. 

III. - PRAWDA