Matematyka

Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Oblicz sumę długości ... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz sumę długości ...

4
 Zadanie

5
 Zadanie
1
 Zadanie

a) Ostrosłup ma w podstawie prostokąt o wymiarach 7 cm x 3 cm. Długość krawędzi bocznej wynosi 9 cm.

Aby obliczyć sumę długości wszystkich jego krawędzi dodajemy obwód podstawy oraz cztery krawędzie boczne.

`"Suma"= 2*7+2*3+4*9`

`"Suma"=14+6+36`

`"Suma"=56 \ [cm]`

 

b) Ostrosłup ma w podstawie trójkąt prostokatny.

Obliczmy długość przeciwprostokątnej tego trójkąta korzystając z twierdzenia Pitagorasa.

`6^2+8^2=c^2`

`36+64=c^2`

`100=c^2`

`c=10`

 

Znamy długości wszystkich krawędzi podstawy ostrosłupa: 6cm, 8 cm oraz 10 cm.

Długość krawędzi bocznej ostrosłupa wynosi 10 cm.

Aby obliczyć sumę długości wszystkich jego krawędzi dodajemy obwód podstawy oraz trzy krawędzie boczne.

`"Suma"= 6+8+10+3*10`

`"Suma"=24+30`

`"Suma"=54 \ [cm]`

 

c) Ostrosłup ma w podstawie trapez równoramienny o podstawach wynoszących 7 cm i 10 cm oraz ramionach długości 4 cm.

Długość krawędzi bocznej ostrosłupa wynosi 8 cm.

Aby obliczyć sumę długości wszystkich jego krawędzi dodajemy obwód podstawy oraz cztery krawędzie boczne.

`"Suma"= 10+7+2*4+4*8`

`"Suma"=17+8+32`

`"Suma"=57 \ [cm]`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie