Matematyka

Oblicz długość boku trójkąta równobocznego, którego wysokość ma długość h. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz długość boku trójkąta równobocznego, którego wysokość ma długość h.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Długość wysokości trójkąta równobocznego obliczamy ze wzoru:
`h=(asqrt{3})/2` 
gdzie a to długość boku trójkąta

 

`a) \ h=3` 

`3=(asqrt{3})/2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*2` 
`6=asqrt{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:sqrt{3}` 

`a=6/sqrt{3}=6/sqrt{3}*sqrt{3}/sqrt{3}=(strike6^2sqrt{3})/strike3^1=2sqrt{3}` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ h=sqrt{2}`  

`sqrt{2}=(asqrt{3})/2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*2` 
`2sqrt{2}=asqrt{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:sqrt{3}` 

`a=(2sqrt{2})/sqrt{3}=(2sqrt{2})/sqrt{3}*sqrt{3}/sqrt{3}=(2sqrt{6})/3` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ h=7sqrt{3}` 

`7sqrt{3}=(asqrt{3})/2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \|*2` 
`14sqrt{3}=asqrt{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:sqrt{3}` 
`a=14`        

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-22
dzieki!
user profile image
Gość

0

2017-09-27
dzięki :):)
Informacje
Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie