Matematyka

Autorzy:Jacek Lech

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Oblicz długość boku trójkąta równobocznego, którego wysokość ma długość h. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz długość boku trójkąta równobocznego, którego wysokość ma długość h.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Długość wysokości trójkąta równobocznego obliczamy ze wzoru:
`h=(asqrt{3})/2` 
gdzie a to długość boku trójkąta

 

`a) \ h=3` 

`3=(asqrt{3})/2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*2` 
`6=asqrt{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:sqrt{3}` 

`a=6/sqrt{3}=6/sqrt{3}*sqrt{3}/sqrt{3}=(strike6^2sqrt{3})/strike3^1=2sqrt{3}` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ h=sqrt{2}`  

`sqrt{2}=(asqrt{3})/2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*2` 
`2sqrt{2}=asqrt{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:sqrt{3}` 

`a=(2sqrt{2})/sqrt{3}=(2sqrt{2})/sqrt{3}*sqrt{3}/sqrt{3}=(2sqrt{6})/3` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ h=7sqrt{3}` 

`7sqrt{3}=(asqrt{3})/2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \|*2` 
`14sqrt{3}=asqrt{3} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:sqrt{3}` 
`a=14`