Matematyka

Oblicz pole... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz pole...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Oblicz pole...

Odpowiedź:

`a)`   

`"Sposób I"`

`P_A=P_I-P_(II)` 

`P_I=10*8=80` 

`P_(II)=4*4=16` 

`PA=80-16=64` 

 

 

` "Sposób II"`

 

`P_A=P_I+P_(II)` 

`P_I=6*4=24` 

`P_(II)=10*4=40`

`P_A=24+40=64` 

 

b) 

`"Sposób 1 ( Czarny kolor )"` 

`P_A=P_1+P_2+P_3+P_4+P_5` 

`P_1=4*6=24` 

`P_2=6*16=96` 

`P_3=4*16=64` 

`P_4=P_5=2*4=8` 

`P_A=24+96+64+8+8=200` 

 

`"Sposób 2 ( czerwony kolor ) "` 

`P_A=P-(P_1+P_2)` 

`P=10*24=240` 

`P_1=4*4=16` 

`P_2=6*4=24` 

`P=240-(16+24)=240-40=200`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 4. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 2015
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie