Matematyka

Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Uzupełnij tabelę 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Będziemy korzystać z faktu, że w każdym trójkącie suma miar kątów jest równa 180°. 

Obliczymy miarę trzeciego kąta, odejmując od 180° sumę miar danych kątów. 

 

Podział trójkątów ze względu na miary kątów: 

- ostrokątne - gdy wszystkie kąty są ostre (mają miary większe niż 0°, ale mniejsze niż 90°)

- prostokątne - gdy trójkąt ma jeden kąt prosty (o mierze 90°)

- rozwartokątne - gdy trójkąt ma jeden kąt rozwarty (o mierze większej niż 90°, ale mniejszej niż 180°)

 

 

miary dwóch kątów trójkąta miara trzeciego kąta trójkąta rodzaj trójkąta
`40^o,\ 50^o`  `180^o-(40^o +50^o)=180^o-90^o=90^o`  prostokątny
`20^o,\ 95^o`  `65^o`  rozwartokątny
`100^o,\ 10^o`  `180^o-(100^o +10^o)=180^o-110^o=70^o`  rozwartokątny
`70^o,\ 89^o`  `180^o-(70^o +89^o)=180^o-159^o=21^o`  ostrokątny