Matematyka

Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Rozwiąż równanie. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Rozwiąż równanie.

6
 Zadanie

7
 Zadanie

`a) \ 1,2-1,9x=0,5(x+3)-0,3(x+5)`

Najpierw pozbywamy się nawiasów. 
`1,2-1,9x=ul(0,5x)+ul(ul(1,5))-ul(0,3x)-ul(ul(1,5))` 

Porządkujemy teraz wyrazy podobne. 
`1,2-1,9x=0,2x`     

Dodajemy teraz obustronne 1,9x, aby niewiadome znalazły się po jednej stronie. 
`1,2=2,1x` 

Mnożymy teraz obie strony równania razy 10, aby pozbyć się przecinków.
`12=21x` 

Dzielimy obustronnie przez 21, gdyż chcemy obliczyć ile wynosi x.
`12/21=x` 

Możemy jeszcze wynik skrócić przez 3.
`4/7=x` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ 5/6(y-4)-1/3=1/4(y+5)+1/2` 

Najpierw pozbywamy się nawiasów.
`5/6y-20/6-1/3=1/4y+5/4+1/2` 

Sprowadzamy do wspólnego mianownika składniki bez niewiadomej y, aby można było je uporządkować. 

`5/6y-10/3-1/3=1/4y+5/4+2/4`

Porządkujemy wyrazy podobne. 
`5/6y-11/3=1/4y+7/4` 

Przenosimy teraz niewiadome na jedną stronę. 
`5/6y-1/4y-11/3=7/4` 

Przenosimy teraz liczby na prawą stronę, aby po lewej pozostały tylko niewiadome.
`5/6y-1/4y=7/4+11/3` 

Sprowadzamy każdą ze stron do wspólnego mianownika.
`10/12y-3/12y=21/12+44/12` 

Porządkujemy teraz równania.
`7/12y=65/12` 

Obliczamy ile wynosi y. 
`y=65/strike12^1*strike12^1/7` 

`y=65/7`

`y=9 2/7`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie