Matematyka

Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Rozwiąż równanie. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Rozwiąż równanie.

6
 Zadanie

7
 Zadanie

`a) \ 1,2-1,9x=0,5(x+3)-0,3(x+5)`

Najpierw pozbywamy się nawiasów. 
`1,2-1,9x=ul(0,5x)+ul(ul(1,5))-ul(0,3x)-ul(ul(1,5))` 

Porządkujemy teraz wyrazy podobne. 
`1,2-1,9x=0,2x`     

Dodajemy teraz obustronne 1,9x, aby niewiadome znalazły się po jednej stronie. 
`1,2=2,1x` 

Mnożymy teraz obie strony równania razy 10, aby pozbyć się przecinków.
`12=21x` 

Dzielimy obustronnie przez 21, gdyż chcemy obliczyć ile wynosi x.
`12/21=x` 

Możemy jeszcze wynik skrócić przez 3.
`4/7=x` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ 5/6(y-4)-1/3=1/4(y+5)+1/2` 

Najpierw pozbywamy się nawiasów.
`5/6y-20/6-1/3=1/4y+5/4+1/2` 

Sprowadzamy do wspólnego mianownika składniki bez niewiadomej y, aby można było je uporządkować. 

`5/6y-10/3-1/3=1/4y+5/4+2/4`

Porządkujemy wyrazy podobne. 
`5/6y-11/3=1/4y+7/4` 

Przenosimy teraz niewiadome na jedną stronę. 
`5/6y-1/4y-11/3=7/4` 

Przenosimy teraz liczby na prawą stronę, aby po lewej pozostały tylko niewiadome.
`5/6y-1/4y=7/4+11/3` 

Sprowadzamy każdą ze stron do wspólnego mianownika.
`10/12y-3/12y=21/12+44/12` 

Porządkujemy teraz równania.
`7/12y=65/12` 

Obliczamy ile wynosi y. 
`y=65/strike12^1*strike12^1/7` 

`y=65/7`

`y=9 2/7`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie