Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Uzupełnij równania, tak aby były symbolicznym zapisem podanych opisów sytuacji. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Uzupełnij równania, tak aby były symbolicznym zapisem podanych opisów sytuacji.

4
 Zadanie

5
 Zadanie

a) Nie znamy ceny bochenka chleba. Oznaczmy ją więc przez x. 
x -cena bochenka chleba

3 kartony mleka po 2,10 zł każdy to 3∙2,10. 
2 bochenki chleba po x zł każdy to 2∙x. 
Razem zapłacono 9,30zł. 

Równanie ma postać: 
3∙2,10+2∙x=9,30

x -cena bochenka chleba
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) Nie znamy długości żadnego z boków prostokąta. Przez x oznaczmy więc długość jednego z boków. 
x -długość boku prostokąta

Drugi bok jest o 3 cm dłuższy. Ma on więc długość x+3. 
Prostokąt ma dwa boki długości x i dwa boki długości x+3. 
Jego obwód wynosi 18 cm. 

Równanie ma postać:
2∙x+2∙(x+3)=18

x -długośc jednego z boków prostokąta
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) Nie wiemy ile wynosi pierwsza z liczb naturalych, które sumujemy. Oznaczmy ją więc jako x. 
x -liczba naturalna

Następna po niej liczba naturalna jest o 1 większa, stąd wynosi ona x+1. 
Suma tych liczb to 21. 

Równanie ma postać:
x+(x+1)=21

x -pewna liczba naturalna