Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Trapez ABCD ma wierzchołki: 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Trapez ABCD ma wierzchołki:

8
 Zadanie

9
 Zadanie

10
 Zadanie

Punkt D musi znajdować się na zielonej linii przerywanej, gdyż podstawy trapezu są równoległe. 

Długość krótszej podstawy trapezu wynosi: 1.

Długość wysokości trapezu jest równa: 3. 

Szukamy długości dłuższej podstawy trapezu. 

Pole trapezu ma być równe 9. Pole trapezu to połowa sumy długości podstaw pomnożona przez długość wysokości. 

`P=1/2*(a+b)*h`  

Więc:
`9=1/2*(1+square)*3` 

Pole jest więc dwa razy mniejsze od iloczynu sumy długości podstaw i wysokości. 
Aby iloczyn sumy długości podstaw i wysokości był równy polu, pole to musimy zwiększyć dwukrotnie. 
Czyli:
`18=(1+square)*3`  

18=6∙3, więc 18(pole) jest równe 6(suma długości podstaw) ∙3(długość wysokości).

Suma długości podstaw musi być równa 6. Skoro krótsza podstawa ma długość 1, to dłuższa musi mieć długość 5. 

Długość dłuższej podstawy trapezu jest równa: 5. 

Punkt D musi być więc oddalony od punktu C o 5 krateczek. 

Punkt D ma współrzędne:
D=(3,-1)

Odpowiedź:

D=(3,-1)

Długość dłuższej podstawy trapezu jest równa: 5. 

Długość krótszej podstawy trapezu wynosi: 1.

Długość wysokości trapezu jest równa: 3.