Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

W tabeli przedstawiono 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

W tabeli przedstawiono

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a)` 

Musimy sprawdzić, czy cena za 1 kg jest taka sama w każdej kolumnie (czyli musimy sprawdzić, czy iloraz ceny przez wagę jest stały)

`2/(0,5)=20/5=4`  

`4/1=4` 

`6/(1,5)=60/16=4` 

`8/2=4` 

 

`TAK` 

 

 

`b)` 

Musimy sprawdzić, czy cena za 1 m jest taka sama w każdej kolumnie (czyli musimy sprawdzić, czy iloraz ceny przez długość jest stały)

`70/20=7/2=3 1/2` 

`35/10=7/2=3 1/2` 

`(17,5)/5=175/50=35/10=7/2=3 1/2` 

`(3,5)/1=3,5=3 1/2` 

 

`TAK` 

 

 

`c)` 

Musimy sprawdzić, czy cena za 1 m² jest taka sama w każdej kolumnie (czyli musimy sprawdzić, czy iloraz ceny przez pole jest stały)

`30/(0,4)=300/4=150/2=75` 

`35/(0,6)=350/6=175/3ne75` 

Nie musimy sprawdzać dalej - otrzymaliśmy różne wyniki. 

 

`NIE` 

 

 

`d)` 

Musimy sprawdzić, czy cena za 1 m³ jest taka sama w każdej kolumnie (czyli musimy sprawdzić, czy iloraz ceny przez objętość jest stały)

`400/100=4` 

`600/150=4` 

`920/230=4` 

`1900/500=19/5ne4` 

 

`NIE`