Matematyka

Wykonaj obliczenia i podkreśl ... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wykonaj obliczenia i podkreśl ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Popatrzmy na wzór pierwszej funkcji.

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = 2.

`y=(x+6)/(x+2)=(2+6)/(2+2)=strike8^2/strike4^1=2`

Funkcja dla argumentu x = 2 przyjmuje wartośc y = 2.

 

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = -1.

`y=(x+6)/(x+2)=(-1+6)/(-1+2)=5/1=5`

Funkcja dla argumentu x = -1 przyjmuje wartośc y = 5.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Rozpatrzmy drugą funkcję.

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = 2.

`y=x^2-2x+3=2^2-2*2+3=4-4+3=3`

Funkcja dla argumentu x = 2 przyjmuje wartośc y = 3.

 

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = -1.

`y=x^2-2x+3=(-1)^2-2*(-1)+3=1+2+3=6`

Funkcja dla argumentu x = -1 przyjmuje wartośc y = 6.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

Rozpatrzmy trzecią funkcję.

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = 2.

`y=-2/3x+4 1/3=-2/3*2+4 1/3=-4/3+13/3=strike9^3/strike3^1=3`

Funkcja dla argumentu x = 2 przyjmuje wartośc y = 3.

 

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = -1.

`y=-2/3x+4 1/3=-2/3*(-1)+4 1/3=2/3+13/3=strike15^5/strike3^1=5`

Funkcja dla argumentu x = -1 przyjmuje wartośc y = 5.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

Rozpatrzmy ostatnią - czwartą funkcję.

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = 2.

`y=6/x=strike6^3/strike2^1=3`

Funkcja dla argumentu x = 2 przyjmuje wartośc y = 3.

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = -1.

`y=6/x=6/-1=-6`

Funkcja dla argumentu x = -1 przyjmuje wartośc y = -6.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Podkreślamy funkcję:

`y=-2/3x+4 1/3`

Ta funkcja przyjmuje dla argumentu x = 2 wartość 3, a dla argumentu x = -1 przyjmuje wartość 5.

 

` `

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie