Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Wpisz w puste pola grafu... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Wpisz w puste pola grafu...

2
 Zadanie

3
 Zadanie

 

Popatrzmy na równanie oznaczone numerem 1.

`2x-6y+1+square=6x-7y+6` 

Musimy dodać takie wyrażenia, aby współczynniki po prawej i lewej stronie równania się zgadzały.

Po lewej stronie równania mamy 2x, a po prawej 6x. Co musimy dodać do 2x, aby otrzymać 6x?

`2x+ul(\ \ \ \ \ )=6x` 

W puste miejsce wpisujemy 4x.

 

Po lewej stronie równania mamy -6y, a po prawej -7y. Co musimy dodać do -6y, aby otrzymać -7y?

`-6y+ul(\ \ \ \ \ )=-7y` 

W puste miejsce wpisujemy -y.

 

Po lewej stronie równania mamy 1, a po prawej 6. Co musimy dodać do 1, aby otrzymać 6?

`1+ul(\ \ \ \ \ )=6` 

W puste miejsce wpisujemy 5.

 

W kwadracik wpisujemy wyrażenie 4x-y+5.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Możemy rozwiązać kolejny przykład w inny sposób.

Zapiszmy równanie oznaczone numerem 2.

`square+6x-7y+6=8x+y+3`

Odwrotnością dodawania jest odejmowanie, wystarczy od wyniku odjąć znany składnik sumy np.

`Delta+5=7` 

`Delta=7-5`

Zastosujmy to do naszego równania.

`square+6x-7y+6=8x+y+3` 

`square= 8x+y+3-(6x-7y+6)` 

Opuszczamy nawias, zmieniając znaki wyrażeń w nawiasie na przeciwne.

`square=8x+y+3-6x+7y-6` 

Porządkujemy wyrażenia. 

`square=2x+8y-3`  

W kwadracik należy wpisać 2x+8y-3.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Zapiszmy równanie oznaczone numerem 3.

`8x+y+3+square=6x+2y-2` 

Postępujemy tak samo jak w powyższym przykładzie.

Od 6x+2y-2 odejmujemy 8x+y+3.

`8x+y+3+square=6x+2y-2` 

`square=6x+2y-2-(8x+y+3)` 

Opuszczamy nawias, zmieniając znaki wyrażeń w nawiasie na przeciwne.

`square=6x+2y-2-8x-y-3` 

Porządkujemy wyrażenia. 

`square=-2x+y-5`   

W kwadracik należy wpisać -2x+y-5.