Matematyka

Trzej turyści pokonali ten sam odcinek trasy 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Trzej turyści pokonali ten sam odcinek trasy

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Średnia prędkość pierwszego turysty:
`4000m/h=4000*m/(3600s)=(40m)/(36s)=(10m)/(9s)=(20m)/(18s)` 


Średnia prędkość drugiego turysty:
`0.1(km)/min=1/10*(1000m)/(60s)=(10m)/(6s)=(30m)/(18s)` 


Średnia prędkość trzeciego turysty:
`1.5m/s=(15m)/(10s)=(3m)/(2s)=(27m)/(18s)`   

    ` `      

Odpowiedź:

Z największą prędkością szedł drugi turysta. 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie