Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Wykonaj obliczenia i wpisz w puste pola tabeli odpowiednie wielkości. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Wykonaj obliczenia i wpisz w puste pola tabeli odpowiednie wielkości.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

 

 

Promień podstawy

Wysokość walca

Pole
jednej podstawy

Pole powierzchni bocznej

Pole powierzchni całkowitej

Objętość

Walec 1

`12cm`  `30cm`  `144picm^2`  `720picm^2`  `1008picm^2`  `4320picm^3`  

Walec 2

 `5cm`  `6cm`  `25picm^2`   `60picm^2`   `110picm^2`    `150picm^3`  

Walec 3

`8cm`   `5cm`   `64picm^2`   `80picm^2`   `208picm^2`  `320picm^3` 

Walec 1:
Pole jednej podstawy:
`P_p=pi*r^2=pi*(12cm)^2=144picm^2` 

Pole powierzchni bocznej:
`P_b=2pi*r*H=2pi*12cm*30cm=720picm^2` 

Pole powierzchni całkowitej:  
`P_c=2pi*r*(r+H)=2pi*12cm*(12cm+30cm)=1008picm^2` 

Objętość:
`V=pi*r^2*H=pi*(12cm)^2*30cm=pi*144cm^2*30cm=4320picm^3`         

Walec 2:      
Promień podstawy:
`pi*r^2=25picm^2` 
`r^2=25cm^2` 
`r=5cm` 

Pole powierzchni bocznej:
`P_b=2pi*r*H=2pi*5cm*6cm=60picm^2`   

Pole powierzchni całkowitej:
`P_c=2pi*r*(r+H)=2pi*5cm*(5cm+6cm)=110picm^2` 

Objętość:
`V=pi*r^2*H=pi*(5cm)^2*6cm=pi*25cm^2*6cm=150picm^3` 

Walec 3:
Wysokość walca:
`pi*(8cm)^2*H=320picm^3` 
`pi*64cm^2*H=320picm^3` 
`H=5cm` 

Pole jednej podstawy:
`P_p=pi*r^2=pi*(8cm)^2=64picm^2` 

Pole powierzchni bocznej:
`P_b=2pi*r*H=2pi*8cm*5cm=80picm^2` 

Pole powierzchni całkowitej:
`P_c=2pi*r*(r+H)=2pi*8cm*(8cm+5cm)=208picm^2`