Matematyka

Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Uzasadnij że, że suma dowolnych trzech kolejnych liczb 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Uzasadnij że, że suma dowolnych trzech kolejnych liczb

22
 Zadanie

Ponieważ każda liczba parzysta musi być wielokrotnością liczby 2, pierwszą z naszych liczb parzystych oznaczymy jako 2x. Każda kolejna liczba parzysta to liczba o 2 większa od poprzedniej, stąd możemy oznaczyć sobie trzy kolejne liczby parzyste jako 2x, 2x+2, 2x+4. Obliczmy ich sumę:

`2x+2x+2+2x+4=6x+6`

Zauważmy, że w tym wyrażeniu można wyciągniąć wspólny czynnik przed nawias:

`6x+6=6*x+6*1=6(x+1)`

Jednym z czynników tego iloczynu jest liczba 6, stąd wyrażenie to- suma trzech kolejnych liczb parzystych- jest podzielne przez 6.