Matematyka

Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

W układzie współrzędnych dany jest 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

W układzie współrzędnych dany jest

17
 Zadanie
18
 Zadanie

19
 Zadanie

20
 Zadanie

Musimy znaleźć punkty A' i B' symetryczne do punktów A i B względem osi x.  Jeśli odbijamy punkt symetrycznie względem osi x, to jego druga współrzędna (współrzędna y) zmienia znak na przeciwny, stąd:

`A=(-3,2) \ \ \ \ \ \ \ \ \ stackrel( \ \ \ "oś x" \ \ \ )=> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ A'=(3,-2)`

`B=(5,-4) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ stackrel("oś x")=> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ B'=(-5, \ 4)`

Odpowiedź:

`"Odpowiedź C."`