Matematyka

Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Uzupełnij tabelę 3.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

System rzymski opierał się na liczbach: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. 

Przypomnijmy sobie, jak zapisywano te liczby: 

1  I

5  V

10  X

50  L

100  C

500  D

1000  M

 

Zasady zapisywania są następujące:

- można zapisać obok siebie maksymalnie trzy znaki I, X, C (wtedy II oznacza 2, XXX oznacza 30, CCC oznacza 300 itd). 

- znaki I, V oraz X, L oraz C, D można łączyć ze sobą. Jeśli zapiszemy znak oznaczający mniejszą liczbę przed znakiem oznaczającym większą liczbę, to mamy odejmowanie - na przykład IX oznacza 10-1=9, XL oznacza 50-10=40, CD oznacza 500-100=400. Można zapisać tylko jeden znak oznaczający mniejszą liczbę przed znakiem oznaczającym większą liczbę. Z kolei można zapisać maksymalnie trzy znaki oznaczające mniejszą liczbę po znaku oznaczającym większą liczbę; wtedy mamy dodawanie - na przykład XII oznacza 10+1+1=12, LX oznacza 50+10=60, DCCC oznacza 500+100+100=800. 

 

 

 

`ul(ul("obliczenia"))` 

`62=#((50+10))^(LX)+#((1+1))^(II)=LXII` 

 

 

`#underbrace(L\ \ \ X\ \ \ X)_(_(50+10+10=70))\ #underbrace(I\ \ \ X)_(_(10-1=9))=79` 

 

 

`174=#100^C+#((50+10+10))^(LXX)+#(#(5-1))^(IV)=CLXXIV` 

 

 

`#underbrace(C\ \ \ \ C)_(_(100+100=200))\ #underbrace(X\ \ \ \ C)_(_(100-10=90))\ #underbrace(I\ \ \ \ V)_(_(5-1=4))=294` 

 

 

`749=#((500+100+100))^(D C C )+#((50-10))^(XL)+#((10-1))^(IX)=D C C XLIX` 

 

 

`#underbraceM_1000\ #underbrace( C\ \ \ C\ \ \ C)_(_(100+100+100=300))\ #underbrace(X\ \ \ L)_(_(50-10=40))=1340` 

 

Uzupełniamy tabelę:

 

`"system dziesiętny"`  `62`  `79`  `174`  `294`  `749`  `1340` 
`"system rzymski"`  `LXII`  `LXXIX`  `CLXXIV`  `C C XCIV`  `D C C XLIX`  `M C C C XL`