Matematyka

Matematyka 1. Zeszyt zadań (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Różnica miar dwóch kątów przyległych wynosi 78^o 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Różnica miar dwóch kątów przyległych wynosi 78^o

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

9
 Zadanie

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

Suma miar dwóch kątów przyległych wynosi 180 stopni. Wiemy, że jeden z nich jest o 78 stopni mniejszy od drugiego, więc gdybyśmy zwiększyli jego miarę o 78 stopni to kąty miałyby takie same miary, a suma miar kątów zwiększyłaby się także o 78 stopni,

Zatem wtedy każdy z kątów miałby: 

`(180^o +78^o):2=258^o:2=129^o`

 

Ale jeden kąt jest o 78 stopni mniejszy od drugiego, ma więc:

`129^o-78^o=51^o`

 

Odpowiedź:

Te kąty mają 129° i 51°. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

2 dni temu
Dzięki za pomoc
Informacje
Matematyka 1. Zeszyt zadań
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie