Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Ile stopni mają kąty w trójkącie, który jest i równoramienny, i 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Ile stopni mają kąty w trójkącie, który jest i równoramienny, i

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°. Jeśli jeden z kątów ma być prosty, czyli ma mieć miarę 90°, to pozostałe dwa kąty mają mieć w sumie miarę(z sumy miar kątów w trójkącie):

`180^o-90^o=90^o`

Kąty te mają być równe, ponieważ w trójkącie równoramiennym dwa kąty leżące przy podstawie są równe. Dlatego dzielimy tą miarę, którą mają w sumie pozostałe dwa kąty tego trójkąta, na pół:

`90^o:2=45^o`

Uzyskujemy w ten sposób miarę dwóch pozostałych kątów. Zatem miary kątów tego trójkąta wynoszą 90°, 45° i 45°.

Jeśli narysujemy odcinek o danej długości, np. długość 4 cm i poprowadzimy z jego jednego końca odcinek prostopadły o takiej samej długośc 4 cm a końce tych odcinków połączymy, otrzymamy w prosty sposób taki trójkąt.