Matematyka

Oblicz w pamięci. a) 2*1,30 zł b) 3*2,21 zł 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz w pamięci. a) 2*1,30 zł b) 3*2,21 zł

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Dla ułatwienia wypisaliśmy również rozumowanie wykonywane w pamięci. Obliczenia te podkreślono.

`a) \ \ 2*1,30 \ "zł"=ul(2*1 \ "zł"+2*0,30 \ "zł"=2 \ "zł"+0,60 \ "zł")=2,60 \ "zł"`

`b) \ \ 3*2,21 \ "zł"=ul(3*2 \ "zł"+ 3*0,21\ "zł"= 6 \ "zł"+0,63 "zł")= 6,63 \ "zł"`

`c) \ \ 4*1,1 \ kg=ul(4*1 \ kg+4*0,1 \ kg=4  \ kg+0,4 \ kg)=4,4 \ kg`

`d) \ \ 3*3,3 \ m= ul(3*3 \ m+3*0,3  \ m=9 \ m+0,9 \ m )=9,9 \ m`

`e) \ \ 5*2,1 \ dag=ul(5*2 \ dag+5*0,1 \ dag=10 \ dag+ 0,5 \ dag )= 10,5 \ dag`

`f) \ \ 2*5,4 \ cm=ul(2* 5 \ cm+2*0,4  \ cm=10 \ cm+ 0,8 \  cm)=10,8 \ cm`

`g) \ \ 3*6,12 \ kg=ul(3*6  \ kg+3*0,12 \ kg=18 \ m+0,36 \ m)= 18,36 \ kg`

`h) \ \ 4*3,04 \ m=ul(4*3 m+4 *0,04 m=12 m+ 0,16m)=12,16 m`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6235

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie