Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Z cyfr 0,1,2 i 3 oraz przecinka można utworzyć 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Z cyfr 0,1,2 i 3 oraz przecinka można utworzyć

1
 Zadanie

  •   

a) Można, liczbę 12,03

b) Można, liczbę 23,10

c) Nie można.

d) Można, liczbę 103,2 lub 102,3.

Najwięcej można zbudować liczb opisanych w podpunkcie d), a najmniej liczb w podpunkcie c)- tych liczb nie da się zbudować.

 

  • 2,103; 2,130; 2,013 ; 2,031; 2,310; 2,301 - 6 liczb
  •  

a) 21,03; 21,30 ; 20,13; 20,31; 23,10; 23,01 -6 liczb

b) 210,3; 213,0;2 01,3; 203,1; 231,0; 230,1 - 6 liczb

  • 1,023; 1,032; 1,32; 1,320; 1,230; 1,203 -6 liczb
  • Liczby mniejsze od 10 to:

liczby mniejsze od 1 (0 jest cyfrą jedności, a pozostałe 3 cyfry ustawiają się w rozwinięciu dziesiętnym na 6 sposobów)-stąd 6 liczb

liczby większe od 1 i mniejsze od 2 - 6 liczb ( wymieniono je w poprzednim podpunkcie). Są to liczby o cyfrze jedności 1, a pozostałe 3 cyfry mogą ustawić się w rozwinięciu dziesiętnym na 6 sposób, stąd 6 liczb

liczby większe od 2 i mniejsze od 3 - 6 liczb (analogicznie do powyższego, tylko cyfra jedności to 2, a pozostałe 3 cyfry ustawiają się znów na 6 sposób)

liczby większe od 3 i mniejsze od 10- są to juz tylko liczby ,, 3 z czymś"- znów cyfra 3 to cyfra jedności, a pozostałe 6 cyfr ustawia się w rozwinięciu dziesiętnym na 6 sposobów 

Zatem można zbudować 4*6=24 liczb mniejszych od 10.