Matematyka

Na kolejnych planszach pokazano jeden ze 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Na kolejnych planszach pokazano jeden ze

4
 Zadanie

5
 Zadanie

a)

 • Do obecnego odcinka dorysowujemy dwa odcinki tak, aby powstał trójkąt prostokątny.Zauważamy, że w przedstawionym przykładzie musimy dorysować jeden odcinek pionowy długości 3 kratek i od końca tego odcinka prostopadle do niego drugi odcinek poziomy długości sześć kratek (rysujemy te odcinki po liniach kratki).
 • Teraz obojętnie w którym miejscu papieru w kratkę narysujemy znowu takie dwa odcinki- jeden długości 3 kratek i od końca tego odcinka drugi prostopadły do niego długości 6 kratek. Teraz jednak musimy zamienić te odcinki ułożeniem- ten który był wcześniej pionowy- długości 3 kratek- rysujemy poziomo, a ten który jest długości 6 kratek- rysujemy pionowo.
 • Łącząc punkt w którym zaczęliśmy rysować i punkt w którym skończyliśmy (jeden z końców pierwszego odcinka i drugiego odcinka), otrzymamy odcinek prostopadły do danego.
 • b)

   

   

  DYSKUSJA
  Informacje
  Matematyka 2001
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawnictwo: WSiP
  Rok wydania:
  Autor rozwiązania
  user profile image

  Monika

  1734

  Nauczyciel

  Masz wątpliwości co do rozwiązania?

  Wiedza
  Wyrażenie dwumianowane

  Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

  Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

  Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

  Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

  Jednostki:

  • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
  • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
  • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
  • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
  • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
  • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
  • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
  • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
  • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
  • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

  Przykłady zamiany jednostek:

  • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
  • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
  • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
  • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
  • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
  • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
  • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
  • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
  • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
  • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
  Ułamki dziesiętne i ich budowa
  Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

  Przykłady:

  • $$1/{10}= 0,1$$
  • $$2/{100}= 0,02$$
  • $${15}/{100}= 0,15$$
  • $$3/{1000}= 0,003$$
  • $${25}/{10}= 2,5$$

  Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
   

  rys1
   

  Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

  Przykład:

  cyfry po przecinku
   

  Powyższy ułamek możemy rozpisać:

  $$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

    Ciekawostka

  Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

  Zobacz także
  Udostępnij zadanie