Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Za chwilę masz rzucić ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Za chwilę masz rzucić ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Rzucam kostką do gry. Kostka ma sześć ścian, na ścianach są oczka od 1 do 6.

a) Liczba oczek podzielnych przez 2 to: 2, 4 lub 6. Jest możliwe, że przy rzucie kostką wypadna 2 oczka, 4 oczka lub 6 oczek.

b) Liczba oczek podzielna przez 1 to: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6. Jest to pewne, że wypadnie liczba oczek podzielna przez 1 (bo wszystkie oczka są podzielne przez 1).

c) Liczba oczek, która jest wielokrotnością 3 to:3 lub 6. Jest możliwe, że wypadna3 oczka lub 6 oczek.

d) Nie ma na kostce oczek, które są wielokrotnościami liczby 11. Jest to zdarzenie niemożliwe.

e) Liczba oczek, które są dzielnikami 60 to: 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6. Jest to zdarzenie pewne. Bo któreś z tych oczek musi wypaść (nie ma innej możliwości).

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie