Matematyka

Te bryły zbudowano ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Te bryły zbudowano ...

1
 Zadanie

 • Te bryły swoim kształtem przypominają pudełeczka. Bryły o takim kształcie nazywa się prostopadłościanami.
 • Z klocków stworzono prostokąt o wymiarach 3 klocki na 5 klocków. Następnie na tym prostokącie ułożono kolejną warstwę, także prostokąt o wymiarach 3 klocki na 5 klocków. W kolejnym kroku na wcześniejszych warstwach położono kolejną itd.
 • Pierwsza bryła składa się z 15 klocków. Druga bryła składa się z 30 klocków, trzecia bryła z 45 klocków, czwarta z 60 klocków. Aby obliczyć z ilu klocków składa się druga bryła można ilość klocków pierwszej bryły pomnożyć przez 2 (druga bryła składa się z dwóch warstw klocków, warstwy te tworzone są przez pierwszą bryłę). Aby obliczyć z ilu klocków składa się trzecia bryła wystarczy pomnożyć ilość klocków pierwszej bryły przez 3 (trzecia bryła składa się z 3 warstw). Aby obliczyć z ilu klocków składa się czwarta bryła wystarczy pomnożyć ilość klocków pierwszej bryły przez 4 (czwarta bryła składa się z 4 warstw).
 • Szósta bryła będzie składać się z 6 warstw. Jedna warstwa ma 15 klocków. Wystarczy pomnożyć 15 przez 6, aby otrzymac ilość klocków w szóstej bryle: 15∙6= 90. Szósta bryła składa się z 90 klocków. 
 • Aby utworzyć dwunastą bryłę potrzeba 15∙12= 180 klocków. Do zbudowaniu dwudziestej bryły potrzeba 15∙20=300 klocków. Aby szybko to obliczyć wystarczy mnożyć ilość klocków pierwszej warstwy (czyli 15) przez liczbę warst (dwunasta bryła ma 12 warst, dwudziesta bryła ma 20 warst, czterdziesta bryła miałaby 40 warst itd.)
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie