Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Przyjmij, że Rynek Staromiejski ma ... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Przyjmij, że Rynek Staromiejski ma ...

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie

Zznaczmy na planie, jakie odcinki, które wyznaczają granice Rynku Stariomiejskiego zaznaczone na czerwono). Aby obliczyć pole trapezu potrzebujemy znać długości podstaw (a oraz b) oraz wysokość tego trapezu (h). Na planie odcinki te zostały zaznaczone kolorem zielonym (podstawy muszą być równoległe do siebie):

Zmierzmy długość odcinka "a" na planie.

`a = 18 mm` 

Zmierzmy długość odcinka "b" na planie:

`b=16 mm` 

Zmierzmy długość odcinka "h" na planie.

`h= 20 mm` 

 

Plan wykonany został w skali 1:6000.

`1:6000` 

`1\ cm - 6000\ cm` 

`1\ cm - 60\ m` 

1 cm na planie odpowiada 60 metrom w rzeczywistości.

Ponieważ długości odcinków mamy w mm, więc obliczmy ilu metrom odpowiada 1mm na planie.

`10\ mm-60\ m` 

`1\ mm - 6\ m` 

1 mm na planie odpowiada 6 metrom w rzeczywistości.

 

Obliczmy ilu metrom w rzeczywistości odpowiada 18 mm, 16 mm oraz 20 mm.

Wiemy, że 1 mm odpowiada 6 metrom. Aby obliczyć ilu metrom odpowiada 18 mm, mnożymy 18 przez 6.

`18\ mm - 108\ m`  

Aby obliczyć ilu metrom odpowiada 16 mm, mnożymy 16 przez 6.

`16\ mm - 96\ m` 

Aby obliczyć ilu metrom odpowiada 20 mm, mnożymy 16 przez 6.

`20\ mm - 120\ m` 

 

W rzeczywistości wymiary trapezu to:

`a= 108\ m` 

`b=96\ m` 

`h=120\ m` 

 

W obliczeniu pola Rynku Staromiejskiego korzystamy ze wzoru na pole trapezu:

`P_t=1/2*(a+b)*h`

gdzie a,b - długości podstaw, h - wysokość trapezu.

 

`P_(RS)=1/2*(108+96)*120`

`P_(RS)=1/strike2^1*strike204^102*120` 

`P_(RS)=12240[m^2]` 

 

Odp: Powierzchnia Rynku Staromiejskiego wynosi około 12 240 m2