Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2001, Podręcznik

Zznaczmy na planie, jakie odcinki, które wyznaczają granice Rynku Stariomiejskiego zaznaczone na czerwono). Aby obliczyć pole trapezu potrzebujemy znać długości podstaw (a oraz b) oraz wysokość tego trapezu (h). Na planie odcinki te zostały zaznaczone kolorem zielonym (podstawy muszą być równoległe do siebie):

Zmierzmy długość odcinka "a" na planie.

Zmierzmy długość odcinka "b" na planie:

Zmierzmy długość odcinka "h" na planie.

 

Plan wykonany został w skali 1:6000.

Komentarze