Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Janek i Piotr mieli za zadanie ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Janek i Piotr mieli za zadanie ...

15
 Zadanie

16
 Zadanie

a) Obaj chłopcy wykonali dobrze swoje zadanie. Z tą różnicą, że przecięli inne pary boków równoległoboku.

 

b) Aby obliczyć pole równoległoboku korzystamy ze wzoru:

`P_r=a*h`

gdzia a - długość podstawy, h - wysokość opuszczona na tę podstawę

 

I sposób obliczenia pola: Jeżeli za podstawę przyjmiemy a=4 cm, to wysokość, którą wówczas musimy zabrać to h= 4cm.

`P_r= 4*4=16 [cm^2]`

II sposób obliczenia pola: Jeżeli za podstawę przyjmiemy a=5 cm, to wysokość, którą wówczas musimy zabrać to h= 3,2cm.

`P_r= 5*3,2=16 [cm^2]`

 

c) Obliczmy pole rónoległoboku II.

Przyjmujemy a = 5 cm, natomiast h = 3,6 cm.

`P_r=5*3,6=18[cm^2]`

Znamy już pole równoległoboku oznaczmy drugą podstawę przez "b", a drugą wysokość przez "h₁". Mamy wówczas:

b = 6 cm, h₁= ?, Pr=18 cm².

Zapiszmy wzór na pole równoległoboku z powyższymi symbolami:

`P_r=b*h_1`

Podłóżmy dane:

`18=6*h_1`

Podzielmy obie strony równania przez 6:

`3=h_1`

Druga wysokość w równoległoboku II ma 3 cm.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

  • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
  • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
  • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
  • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie