Matematyka

Narysuj dowolny równoległobok ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Narysuj dowolny równoległobok ...

11
 Zadanie

12
 Zadanie

a)

Przykładowy rysunek:

Sposób rysowania wysokości zgodny z powyższym rysunkiem.

Rysujemy równoległobok ABCD. Przykładamy ekierkie do odcinka AB, tak, aby jedna przyprostokatna pokrywała się z odcinkiem AB, a druga przyprostokątna mogła przeciąc punkt D. Przesuwamy ekierkę wzdłuż odcinka AB, dopóki druga przyprostokątna nie będzie znajdować się na punkcie D. Rysujemy odcinek łączący punkt D z podstawą AB. Odcienk ten powinien być prostopadły po podstawy AB. Zaznaczony odcinek jest jedną z wysokości tego równoległoboku.

Rysujemy przedłużenie boku AD. Przykładamy ekierkie do odcinka AD, tak, aby jedna przyprostokatna pokrywała się z odcinkiem AD, a druga przyprostokątna mogła przeciąc punkt B. Przesuwamy ekierkę wzdłuż odcinka AD, dopóki druga przyprostokątna nie przetnie punktu B. Rysujemy odcinek łączący punkt B z podstawą AD (dokładniej z przedłużenie tej podstawy). Odcienk ten powinien być prostopadły po podstawy AD. Zaznaczony odcinek jest drugą wysokością tego równoległoboku.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

b)

Ekierkę możemy od razu przykładać tak, aby jedna przyprostokątna pokrywała się z podstawą, a druga przyprostokątna przecinała odpowiedni wierzchołek. Wówczas od razu możemy narysować wysokość. 

Na pierwszym rysunku poniżej jedna przyprostokątna pokrywa się z podstawą AB, a druga przyprostokątna przecina wierzchołek D.

Na drugim rysunku jedna z przyprostokątnych pokrywa się z podstawa AD, a druga przyprostokątna przecina wierzchołek B.

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie