Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2001, Podręcznik

a) 

Liczbę stojącą przed przecinkiem zapisujemy jako całość. Doprowadzamy ułamki do najprostszej postaci.

Skracam ułamek przez 2.

 

Skarcam ułamek przez 2.

 

Komentarze