Matematyka

Niech każdy z was spróbuje ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Niech każdy z was spróbuje ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Co robiłem wczoraj:

Oglądanie telewizji 1 godzina.

Odrabianie zadań domowych 1 godzina.

Jazda na rowerze 30 min.

Spacer z przyjaciółmi 40 min.

Czytanie książki 2 godz.

c) Wyniki nie byłyby takie same, gdybyśmy je robili w inny dzień tygodnia oraz o innej porze roku. W ciągu tygodnia w różne dni o różnej porze kończymy lekcje, czasem spędzamy więcej lub mniej czasu na czytaniu książki, oglądaniu telewizji czy odrabianiu zadań. W niektóre dni widzimy się np. dłużej z przyjaciólmi. W jeszcze inne zamiast jeździć na rowerze idzimey popływać na basen. W zimie inaczej spędzamy czas niż w lecie. Jeżdzimy na sankach, na nartach. Lepimy bałwana, rzucamy się śnieżkami. Może niektórzy czytają wtedy więcej książek siędząc w domu w ciepełku.

d) Wyobraźmy sobie, że koledzy z klasy, tak jak i Ty, spędzali czas na oglądaniu telewizji. Aby obliczyć ile łącznie czasu spędziliście przed telewizorem, należy dodać ilości czasu spędzonego przez każdego ucznia na oglądaniu telewizji. Dla ułatwienia najpierw dodajemy godziny, a następnie minuty. Jeżeli minut jest więcej niż 60, to minuty zamieniamy na godziny i minuty. Sumujemy godziny.

Podobnie postapimy, jeżeli w klasie są uczniowie, którzy tak jak Ty spędzali czas na czytaniu książek.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie