Matematyka

Zasady działania maszynek ... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Zasady działania maszynek ...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

a) 

Maszynka A - II (l+9)

Maszynka B - III (l-5)

Maszynka C - IV (l∙3)

Maszynka D - I (l:3)

 

b) 

Maszynka A (zwiększa wrzuconą liczbę o 9):

`6+9=15`

`9+9=18`

`12+9=21`

`15+9=24`

`21+9=30`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ ))`

Maszynka B (zmniejsza wrzuconą liczbę o 5):

`6-5=1`

`9-5=4`

`12-5=7`

`15-5=10`

 

`21-5=16`

`ul(ul(\ \ \ \ \ ))`

Maszynka C (zwiększa wrzuconą liczbę 3 razy):

`6*3=18`

`9*3=27`

`12*3=36`

`15*3=45`

 

`21*3=63`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ ))`

Maszynka D (zmniejsza wrzuconą liczbę 3 razy):

`6\ ":"\ 3=2`

`9\ ":"\ 3=3`

`12\ ":"\ 3=4`

`15\ ":"\ 3=5`

 

`21\ ":"\ 3=7`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie