Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Porównaj ułamki. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

`"a)"\ 1/2\ "i"\ 5/9`

Doprowadźmy je do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem może być 18 (bo 2∙9=18). Szukając wspólnego mianownika staramy się znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność 2 i 9.

`1/2\ stackrel(*9)=\ 9/18`

`5/9\ stackrel(*2)=\ 10/18`

`9/18<10/18`

Więc:

`1/2<5/9`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"b)"\ 3/5\ "i"\ 5/8`

Doprowadźmy ułamki do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem może być 40 (bo 5∙8=40). 

`3/5\ stackrel(*8)=\ 24/40`

`5/8\ stackrel(*5)=\ 25/40`

`24/40<25/40`

Więc:

`3/5<5/8`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"c)"\ 7/10\ "i"\ 5/7`

Doprowadźmy je do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem może być 70 (bo 10∙7=70). 

`7/10\ stackrel(*7)=\ 49/70`

`5/7\ stackrel(*10)=\ 50/70`

`49/70<50/70`

Więc:

`7/10<5/7`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"d)"\ 2/3\ "i"\ 3/4`

Doprowadźmy je do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem może być 12 (bo 3∙4=12). 

`2/3\ stackrel(*4)=\ 8/12`

`3/4\ stackrel(*3)=\ 9/12`

`8/12<9/12`

Więc:

`2/3<3/4`

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie