Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Z cyfr: 5,7,0,6 utwórz liczbę trzycyfrową, która 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Z cyfr: 5,7,0,6 utwórz liczbę trzycyfrową, która

11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie

16
 Zadanie

 Podano kilka przykładów spełniających wymienione warunki podzielności.

`a) \ \ 765, \ 750, \ 760`

Liczba jest podzielna przez 5 jeśli jej cyfrą jedności jest cyfra 0 lub 5. Zatem budujemy takie liczby, których cyfrą jedności jest 0 lub 5.

`b) \ \ 560,\ 570, \ 650`

Liczba jest podzielna przez 2 jeśli jej cyfra jedności jest parzysta. Liczba jest podzielna przez 5 jeśli jej cyfrą jedności jest cyfra 0 lub 5. Zatem jeśli liczba ma być podzielna zarówno przez 2 i 5, to jej cyfrą jedności musi być 0.

`c) \ \ 756, \ 576, \ 560`

Liczba jest podzielna przez 4, jeśli dwie ostatnie cyfry liczby tworzą liczbę podzielną przez 4. Ponieważ liczby 56,76 i 60 są podzielne przez 4, budujemy liczby trzycyfrowe z właśnie takimi dwoma ostatnimi cyframi liczby.

`d) \ \ 705, \ 570, \ 765`

Liczba jest podzielna przez 3 jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Budujemy liczby z zestawów liczb: 5,7,0 (suma 12) lub 5,7,6 (suma 18), ponieważ sumy tych cyfr są podzielne przez 3.

`e) \ \ 750, \ 570, \ 765`

Znamy warunek podzielności przez 3 i 5. Wiemy jakich zestawów cyfr użyć, aby zbudować liczbę podzielną przez 3. Ustawiamy je tak, aby również ostatnią cyfrą była cyfra 0 lub 5, aby spełnić warunek podzielności przez 5.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

10107

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Udostępnij zadanie