Matematyka

Oblicz rozwartości pozostałych kątów narysowanych 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz rozwartości pozostałych kątów narysowanych

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

a)

Korzystając z tego, że suma miar kątów w czworokącie wynosi 360°, obliczamy miarę pozostałego kąta tego trapezu:`360^o-130^o-75^o-55^o=230^o-75^o-55^o=155^o-55^o=100^o`

b)

Równoległobok ma dwie pary równych kątów przeciwległych, toteż pozostałe kąty równoległoboku mają miary:

`112^o \ \ \ "i" \ \ \ 68^o`

c)

Trapez równoramienny ma dwie pary równych kątów, toteż pozostałe kąty tego trapezu mają miary:

`70^o \ \ \ \ "i" \ \ \ \ 110^o`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6603

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie