Matematyka

Pan Stanisław zbiera pocztówki z Europy 3.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Pan Stanisław zbiera pocztówki z Europy

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie

`a)`

`"Polska: "40%*780=0,4*780=0,4*700+0,4*80=280+32=312`

`"Niemcy: "25%*780=1/4*780=780:4=(800-20):4=200-5=195`

`"Czechy: "15%*780=15/100*780=3/strike20^1*strike780^39=117`

`"Włochy: "10%*780=0,1*780=78`

`"Francja: "5%*780=5/100*780=1/20*780=39`

`"inne: "5%*780=39`

 

`b)`

`25-5=20`

Pan Stanisław ma o 20 punktów procentowych więcej pocztówek z Niemiec niż z Francji. 

 

 

`c)`

`117-78=39`

Pan Stanisław ma o 39y więcej pocztówek z Czech niż z Włoch. 

 

 

`d)`

`40%:5%=40:5=8`

Pan Stanisław ma 8 razy więcej pocztówek z Polski niż z Francji.

 

DYSKUSJA
Informacje
Liczy się matematyka 1
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie