Matematyka

Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Odczytaj współrzędne punktów A, B, C, D 4.2 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Odczytaj współrzędne punktów A, B, C, D

1
 Zadanie

W każdym przykładzie zaczynamy od wyznaczenia jednostki. Obliczamy odległość między dowolnymi dwiema zaznaczonymi liczbami i dzielimy ją przez ilość odcinkow jednostkowych, które się między nimi znajdują. 

 

`a)` 

`"jednostka"=(1300-(-500)):6=(1300+500):6=1800:6=300` 

`A=-500-300=-800` 

`C=-500+2*300=-500+600=100` 

`B=1300-300=1000` 

`D=1300+2*300=1300+600=1900` 

 

 

`b)` 

`"jednostka"=(3-2):7=1:7=1/7` 

`C=2-1/7=1 6/7` 

`A=2+1/7=2 1/7` 

`B=2+3*1/7=2 3/7` 

`D=3+1/7=3 1/7` 

 

 

`c)` 

`"jednostka"=(0,5-(0,5)):5=(0,5+0,5):5=1:5=1/5=2/10=0,2` 

`D=-0,5-4*0,2=-0,5-0,8=-1,3` 

`A=-0,5-0,2=-0,7` 

`B=-0,5+0,2=-0,3` 

`C=0,5+2*0,2=0,5+0,4=0,9`