Matematyka

Liczy się matematyka 1 (Podręcznik, WSiP)

Oblicz wartość liczbową wyrażenia 4.53 gwiazdek na podstawie 17 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)\ 0,3*(2/5-1/3)=3/10*(6/15-5/15)=strike3^1/10*1/strike15^5=1/50`

`b)\ 2,25+5/strike7^1*strike(1,4)^(0,2)-1/2=2,25+1-0,5=3,25-0,5=2,75`

`c)\ (21,75-7 1/4)*4=(21,75-7,25)*4=14,5*4=10*4+4*4+0,5*4=40+16+2=58`

`d)\ 18*0,02+6,4:10=0,36+0,64=1`

`e)\ 2,3:10-2,3*1/10=0,23-2,3*0,1=0,23-0,23=0`

`f)\ 8,35:0,1-0,1:2/5=83,5:1-0,1:0,4=83,5-1:4=83,5-0,25=83,25`

`g)\ (2 2/3-0,6)*0,25-1/4=(2 2/3-6/10)*1/4-1/4=(2 20/30-18/30)*1/4-1/4=`

`\ \ \ =2 2/30*1/4-1/4=2 1/15*1/4-1/4=31/15*1/4-1/4=31/60-15/60=16/60=4/15`

`h)\ 3 3/5-3/5+2 1/3=3+2 1/3=5 1/3`

`i)\ 5*(12+8)/(5+8)=5*20/13=100/13=7 9/13`

DYSKUSJA
user profile image
Adrian

12 października 2017
Dziękuję!!!!
Informacje
Liczy się matematyka 1
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie