Matematyka

Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Czas przejazdu Ani na rowerze z domu do szkoły 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Oznaczmy prędkość, z jaką porusza się Ania (wyrażoną w km/h) jako x. 

Prędkość wyrażona w km/h mówi, ile kilometrów zostanie pokonane w ciągu 1 godzny, dlatego czas wyrażony w minutach zamieniamy na czas wyrażony w godzinach:

`20\ m i n=20/60\ h=1/3\ h` 

`15\ mi n=15/60\ h=1/4\ h` 

 

Poruszając się przez `1/3` godziny z prędkością x Ania pokona taką samą odległość, jak gdyby poruszała się przez `1/4` godziny z prędkością x+6:

`1/3x=1/4(x+6)\ \ \ \ |*12` 

`4x=3(x+6)` 

`4x=3x+18\ \ \ |-3x` 

`x=18` 

 

 

Zatem obecnie Ania porusza się z prędkością 18 km/h. Gdyby zwiększyła prędkość o 6 km/h, to poruszałaby się z prędkością 18+6=24 km/h. 

Odpowiedź:

Po zwiększeniu prędkości Ania będzie poruszać się z prędkością 24 km/h.