Matematyka

Rozwiąż równanie 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

`2/3(x+1)-3=(2x-1)/3\ \ \ |*3`

`2(x+1)-9=2x-1`

`2x+2-9=2x-1`

`2x-7=2x-1\ \ \ |-2x`

`-7=-1`

Równanie jest sprzeczne, nie ma rozwiązań. 

 

 

`b)`

`x/2-1=3x-(x+5)/2\ \ \ |*2`

`x-2=6x-(x+5)`

`x-2=6x-x-5`

`x-2=5x-5\ \ \ |-x`

`-2=4x-5\ \ \ |+5`

`4x=3\ \ \ |:4`

`x=3/4`

 

 

`c)`

`(x-3)/4+1=1/4-3x\ \ \ \ |*4`

`x-3+4=1-12x`

`x+1=1-12x\ \ \ \|-1`

`x=-12x\ \ \ \| +12x`

`13x=0\ \ \ |:13`

`x=0`

 

 

`d)`

`1/5-0,2x=2/5x-2(x+3)\ \ \ |*5`

`1-x=2x-10(x+3)`

`1-x=2x-10x-30`

`1-x=-8x-30\ \ \ |+8x`

`1+7x=-30\ \ \ |-1`

`7x=-31\ \ \ |:7`

`x=-31/7=-4 3/7`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-14
Dziękuję!
Informacje
Liczy się matematyka 1
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie